Trung tâm phân tích
Quay lại

Báo cáo Trái phiếu Tiền tệ - Lượng trái phiếu Chính phủ phát hành ròng tăng gấp ba lần trong năm 2020

Hoạt động giao dịch sôi nổi trên thị trường sơ cấp và thứ cấp trong tháng 12 Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã phát hành thành công 44 nghìn tỷ đồng trong tháng 12, cao hơn gấp đôi khối lượng phát hành trong tháng 11, nâng lượng trái phiếu Chính phủ (TPCP) phát hành tính riêng trong quý 4 lên 95.3 nghìn tỷ đồng.