Trung tâm phân tích
Quay lại

Báo cáo Trái phiếu Tiền tệ - Lợi suất trái phiếu tăng nhẹ trong tháng 3

Lợi suất trái phiếu tăng nhẹ trên cả thị trường sơ cấp và thứ cấp. Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã phát hành 12,2 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ (TPCP) trên thị trường sơ cấp, gấp 3,5 lần so với lượng phát hành trong tháng 2 (MoM). Tính đến cuối tháng 3/2021, KBNN đã phát hành tổng cộng 39,2 nghìn tỷ đồng TPCP, đạt 39,2% kế hoạch phát hành quý 1/2021 và chỉ hoàn thành 11,2% kế hoạch cả năm 2021.