Trung tâm phân tích
Quay lại

Báo cáo Trái phiếu Tiền tệ - Lãi suất liên ngân hàng tăng do thanh khoản hệ thống bớt dư thừa

Khối lượng trái phiếu chính phủ (TPCP) phát hành trên thị trường sơ cấp tăng mạnh, trong khi giá trị giao dịch (GTGD) trên thị trường thứ cấp giảm. Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã phát hành 26 nghìn tỷ đồng TPCP trong tháng 4, gấp đôi lượng phát hành trong tháng 3 và là mức cao nhất trong 4 tháng qua. Chúng tôi cho rằng khối lượng TPCP phát hàng tăng một phần do áp lực hoàn thành kế hoạch.