Trung tâm phân tích
Quay lại

Báo cáo Trái phiếu Tiền tệ - Lãi suất liên ngân hàng giảm nhờ thanh khoản dồi dào

Kho bạc Nhà nước (KBNN) đặt kế hoạch phát hành 120 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ trong quý 3/2021 

  • Ngày 15/07/2021, KBNN đã thông báo kế hoạch phát hành 120 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ (TPCP) trong quý 3/2021. Theo đó, KBNN  sẽ tiếp tục tập trung vào trái phiếu kỳ hạn 10 năm (chiếm 33,3%) và trái phiếu kỳ hạn 15 năm (chiếm 41,7%).  
  • Trong tháng 7, giá trị TPCP phát hành giảm 11,8% so với tháng trước (MoM) đạt 28,1 nghìn tỷ đồng (hoàn thành 23,4% kế hoạch phát hành quý 3). Tính chung 7 tháng đầu năm 2021, KBNN đã phát hành 170 nghìn tỷ đồng TPCP (+16,3% YoY), hoàn thành 48,4% kế hoạch phát hành năm 2021. Chúng tôi ước tính có khoảng 140 nghìn tỷ đồng TPCP đã đáo hạn trong 7 tháng đầu năm 2021, dẫn đến giá trị phát hành ròng đạt 29,2 nghìn tỷ đồng so với mức 80 nghìn tỷ đồng của cùng kỳ năm 2020.  
  • Tổng giá trị giao dịch trên thị trường thứ cấp giảm 24,7% MoM xuống 204,1 nghìn tỷ đồng trong tháng 7. Tuy vậy, trong 7 tháng đầu năm 2021, giao dịch trên thị trường thứ cấp vẫn tăng 13,0% YoY, trong đó giá trị giao dịch outright tăng 22,6% YoY. Lợi suất trái phiếu trên thị trường thứ cấp nhìn chung duy trì ổn định ở hầu hết các kỳ hạn. Tính đến cuối tháng 7, lợi suất TPCP các kỳ hạn 5 năm, 10 năm và 15 năm lần lượt ở mức 1,10% (-2 điểm cơ bản MoM), 2,21% (-1 điểm cơ bản MoM) và 2,51% (-3 điểm cơ bản MoM). 
  • NĐT nước ngoài tiếp tục mua ròng 538 tỷ đồng TPCP trên thị trường thứ cấp trong tháng 7 (sau khi mua ròng đạt mức cao nhất trong 4 năm vào tháng 6). Tính chung 7 tháng đầu năm 2021, khối ngoại đã mua ròng 10,1 nghìn tỷ đồng so với mức 1,8 nghìn tỷ đồng trong cùng kỳ năm ngoái. 

Powered by Froala Editor