Trung tâm phân tích
Quay lại

Báo cáo Trái phiếu Tiền tệ - Lãi suất liên ngân hàng giảm do thanh khoản dồi dào

Trong tháng 5, Kho bạc Nhà nước Việt Nam (KBNN) đã phát hành 7,9 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ (TPCP), tăng 71% so với tháng trước (MoM). Trong 5 tháng đầu năm 2022, tổng lượng phát hành TPCP đạt 53,8 nghìn tỷ đồng, hoàn thành 13,5% kế hoạch cả năm. Trong khi đó, 24 nghìn tỷ đồng TPCP đã đáo hạn trong 5 tháng đầu năm 2022, dẫn đến khối lượng phát hành ròng 29,8 nghìn tỷ đồng so với 7,1 nghìn tỷ đồng trong 5 tháng đầu năm 2021. 


Powered by Froala Editor