Trung tâm phân tích
Quay lại

Báo cáo Trái phiếu Tiền tệ - Khối lượng phát hành trên thị trường sơ cấp và giao dịch trên thị trường thứ cấp cùng giảm mạnh trong tháng Tết

• Tổng lượng trái phiếu chính phủ (TPCP) phát hành trên thị trường sơ cấp giảm mạnh 85% so với tháng trước (MoM) còn 3,5 nghìn tỷ đồng. Tương tự, tổng giá trị giao dịch (GTGD) trên thị trường thứ cấp giảm 43% MoM còn 173 nghìn tỷ đồng, trong đó giao dịch outright giảm 47,3% MoM còn 106,5 nghìn tỷ đồng. Khối lượng phát hành và GTGD trên thị trường sơ cấp và thứ cấp giảm một phần do kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài khiến số ngày làm việc trong tháng 2 giảm còn 15 ngày (so với 20 ngày trong tháng 1).