Trung tâm phân tích
Quay lại

Báo cáo Trái phiếu Tiền tệ - Kho bạc Nhà nước công bố kế hoạch phát hành Trái phiếu Chính phủ lớn

Kho bạc Nhà nước (KBNN) lên kế hoạch phát hành 400 nghìn tỷ đồng TPCP trong năm 2022 – tăng 43,4% so với giá trị phát hành của năm 2021. Chúng tôi ước tính chỉ khoảng 38 nghìn tỷ đồng TPCP sẽ đáo hạn trong năm 2022, dẫn đến lượng phát hành ròng đạt 362 nghìn tỷ đồng trong năm 2022, gần gấp ba lần so với năm 2021 (127 nghìn tỷ đồng). Đồng thời, KBNN có kế hoạch phát hành 105 nghìn tỷ đồng TPCP tính riêng trong quý 1/2022. Trong quý 1/2021, KBNN đã dự kiến phát hành 100 nghìn tỷ đồng TPCP, nhưng chỉ hoàn thành 39,2% kế hoạch. 

Powered by Froala Editor