Trung tâm phân tích
Quay lại

Báo cáo Trái phiếu Tiền tệ - Giá trị TPCP phát hành đạt mức cao nhất trong 8 tháng

Giá trị TPCP phát hành tăng mạnh 68% so với tháng trước (MoM) đạt 44,2 nghìn tỷ đồng trong tháng 5, mức cao nhất trong 8 tháng qua, do một số yếu tố như (1) KBNN tăng khối lượng chào thầu lên 48 nghìn tỷ đồng trong tháng 5 và (2) nhu cầu tái đầu tư cao, ước tính khoảng 33,4 nghìn tỷ đồng TPCP đáo hạn trong tháng 5. Trong 5 tháng đầu năm 2021, KBNN đã phát hành thành công 109,7 nghìn tỷ đồng TPCP, hoàn thành 31,3% mục tiêu năm 2021. Chúng tôi ước tính khoảng 102,6 nghìn tỷ đồng TPCP đã đáo hạn