Trung tâm phân tích
Quay lại

Báo cáo trái phiếu tiền tệ - Cầu yếu nhưng hiện là thời điểm thích hợp để mua vào

Tổng quan thị trường trái phiếu Cầu trái phiếu chính phủ tiếp tục yếu đi trên thị trường sơ cấp lẫn thứ cấp. Nhưng do tình hình lạm phát, tỷ giá hối đoái và cán cân thương mại cải thiện, NHNN có thể sẽ nới lỏng chính sách hơn nữa và hạ lãi suất và lợi suất. Lợi suất hiện ở mức hấp dẫn và bây giờ có thể là thời điểm thích hợp để mua trái phiếu trên thị trường sơ cấp. Cũng vì các lý do trên, chúng tôi khuyến nghị trái phiếu các kỳ hạn ngắn trên thị trường thứ cấp.