Trung tâm phân tích
Quay lại

Báo cáo trái phiếu tiền tệ - Cầu TPCP tăng cao, lợi suất có xu hướng giảm

Tăng trưởng tín dụng yếu, âm 1,71% trong bốn tháng đầu năm do nhu cầu tín dụng đang ở mức thấp. Tuy nhiên, việc cải thiện thanh khoản của hệ thống ngân hàng có thể giúp lãi suất tiếp tục giảm. Nhập siêu chỉ ở mức 176 triệu USD trong vòng bốn tháng đầu năm giúp tiền đồng Việt Nam ổn định. Chúng tôi dự báo CPI tháng năm giảm xuống 8,37% so với cùng kỳ năm ngoái.