Trung tâm phân tích
Quay lại

Báo cáo tháng 7/2011 - Kinh tế tháng 7 không mấy lạc quan – Kết quả lợi nhuận 6 tháng đầu năm

Lạm phát tăng trở lại - Chúng tôi điều chỉnh tỷ lệ lạm phát lên 19-20% vào cuối năm. Trong tháng 7, chỉ số CPI tăng 1,17% so với 1,09% trong tháng 6.