Trung tâm phân tích
Quay lại

Báo cáo tháng 6/2011 - Các biện pháp ổn định của chính phủ đã phần nào phát huy tác dụng nhưng còn quá sớm để khẳng định thành công

Tăng trưởng kinh tế chậm lại ở hầu hết các ngành trừ công nghiệp: Tín dụng thắt chặt, cắt giảm đầu tư công cùng với nhu cầu trong nước giảm đã khiến nhiều doanh nghiệp e ngại mở rộng hoạt động đã khiến cho GDP trong 6 tháng đầu năm chỉ tăng 5,57%,..