Trung tâm phân tích
Quay lại

Báo cáo tháng 4/2011 - Tâm điểm chú ý trong tháng Năm chuyển từ chính sách sang lợi nhuận

Niềm tin tiền đồng trở lại: Vào ngày cuối cùng của tháng 4, tiền đồng giao dịch ở mức 20.655 đồng/USD vào giữa ngày trên thị trường tự do, lên giá 2,2% so với thời điểm vào cuối tháng 3.