Trung tâm phân tích
Quay lại

Báo cáo tháng 11/2011 - Tâm điểm hướng về kỳ họp Quốc hội

Những chủ đề được quan tâm nhiều nhất trong tháng 11 là kỳ họp Quốc Hội và những lo ngại về ngành ngân hàng. Chúng tôi sẽ bắt đầu bằng những thông tin vĩ mô trước sau đó đề cập đến những nội dung tái cơ cấu cũng như rủi ro trong quá trình tái cơ cấu trong hệ thống ngân hàng.