Trung tâm phân tích
Quay lại

Báo cáo Ngành Dược - Tiềm năng tăng trưởng mạnh trong dài hạn

Trong báo cáo này, chúng tôi đánh giá triển vọng và bối cảnh cạnh tranh của ngành dược tại Việt Nam, bao gồm cả thị trường phân phối bán lẻ (cụ thể là nhà thuốc). Chúng tôi đưa ra các kết luận chính, bao gồm: (1) Ngành dược Việt Nam có dư địa tăng trưởng trong dài hạn nhờ dân số già hóa và thu nhập của người tiêu dùng tăng trong bối cảnh chi tiêu thuốc bình quân đầu người còn thấp, (2) Chính phủ ban hành các chính sách ưu đãi đối với thuốc chất lượng cao, sản xuất trong nước ở kênh bệnh viện, từ đó mang lại lợi ích cho các nhà sản xuất thuốc trong nước được trang bị các tiêu chuẩn sản xuất hàng đầu, và (3) tốc độ hợp nhất thị trường nhà thuốc được đẩy nhanh khi các chuỗi nhà thuốc hàng đầu trong nước tăng cường việc mở mới cửa hàng. Đối với các công ty dược phẩm thuộc phạm vi theo dõi của chúng tôi, chúng tôi hiện có khuyến nghị KHẢ QUAN đối với 2 cổ phiếu - DHG (KHẢ QUAN, giá mục tiêu 106.000 đồng/CP) và IMP (KHẢ QUAN, giá mục tiêu 76.900 đồng/CP). Trong khi đó, mặc dù chúng tôi có quan điểm tích cực đối với mảng nhà thuốc của FRT, chúng tôi hiện đưa ra khuyến nghị KÉM KHẢ QUAN (giá mục tiêu 35.000 đồng/CP) cho cổ phiếu này do quan điểm thận trọng đối với mảng điện thoại di động của công ty.

Powered by Froala Editor