Trung tâm phân tích
Quay lại

Báo cáo Ngành Cho thuê Bán lẻ - Chủ đầu tư TTTM hàng đầu VRE ở vị thế tốt nhất để tận dụng quá trình phục hồi sau dịch COVID-19 ở Việt Nam

Sự phát triển vĩ mô của Việt Nam sẽ thúc đẩy tăng trưởng bán lẻ trong tương lai. Mức tăng trưởng cao về thu nhập ròng trên đầu người của quốc gia và chi tiêu tiêu dùng tiếp tục thúc đẩy chi tiêu trong tương lai của người tiêu dùng Việt Nam và cho thấy xu hướng thu nhập cao hơn - chi tiêu nhiều hơn ở Việt Nam vẫn đang ở giai đoạn đầu với đà trưởng tăng cao. Xu hướng này sẽ dẫn đến nhu cầu ngày càng tăng đối với các sản phẩm và dịch vụ mới. Dân số trẻ và dân số thành thị ngày càng tăng của Việt Nam cũng tạo đà cho sự thâm nhập cao hơn của hệ thống bán lẻ hiện đại trong dài hạn.

Powered by Froala Editor