Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin sáng 31-12-2010

Thị trường tiếp tục dao động trong biên độ hẹp khi và thanh khoản giảm 9% so với phiên giao dịch trước đó.