Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin sáng 28-12-2010

Thị trường tiếp tục dao động trong biên độ hẹp trong khi chờ đợi những thông tin hỗ trợ trong những ngày cuối năm 2010