Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin sáng 23/11/2010

Khi chỉ số CPI của 2 thành phố HCM và Hà Nội được công bố ngày thứ Sáu ở mức khá cao lần lượt là 1.73% và 1.93%, chỉ số CPI cả nước được dự đoán cũng sẽ ở mức khá cao, vào khoảng 1.8%.