Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin sáng 21-01-2011

Cập nhật thông tin vĩ mô CPI tháng 1 của Hà Nội chính thức được công bố tăng 1,68% và CPI TPHCM tăng 1,01% so với tháng 12/2010, thấp hơn so với mức tăng của tháng 12/2010 so với tháng 11/2010