Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin sáng 18-02-2011 Tăng lãi suất tái cấp vốn - một bước đi tốt và đúng hướng

NHNN bất ngờ tăng lãi suất tái cấp vốn từ 9% lên 11%/năm. Đây là bước đi đúng đắn mặc dù chúng tôi cho rằng NHNN sẽ cần phải có nhiều hành động hơn nữa nếu muốn kiểm soát lạm phát.