Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin sáng 18-01-2011

Thị trường mở cửa tăng 3 điểm ấn tượng và sau đó tăng 9 điểm vào giữa phiên.