Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin sáng 14-01-2011

Nhóm cổ phiếu ngành công nghệ thông tin, ngân hàng, hoá chất và xây dựng đã hỗ trợ chỉ số VNindex