Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin sáng 12/10/2010

Thị trường mở cửa phiên đầu tuần tăng nhẹ và dao động trong biên độ hẹp.