Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin sáng 03/11/2010

Mặc dầu thông tin tích cực về dự báo thâm hụt thương mại sẽ được thu hẹp ở mức 12 tỷ USD trong cả năm 2010, nhà đầu tư trong nước vẫn đang rất lo lắng về việc tỷ giá VND/USD thị trường chợ đen vẫn tiếp tục leo thang.