Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin sáng 01-03-2011 Các chính sách của chính phủ tiếp tục tác động đến thị trường

Chúng tôi tin rằng việc Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các doanh nghiệp nhà nước bán đô la cho ngân hàng đã giúp cải thiện phần nào niềm tin nhà đầu tư đối với đồng VND. Động thái này cũng là thông điệp cho thấy Chính phủ sẽ đặt sự ổn định của đồng VND là ưu tiên hàng đầu.