Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 31-07-2012 - Thị trường đi ngang do nhà đầu tư vẫn chờ đợi

Quan điểm của chúng tôi: Hôm nay vẫn không có thêm tin tức vĩ mô hoặc thông tin về lợi nhuận doanh nghiệp để khiến thị trường tăng hoặc giảm khỏi biên độ giao động khá hẹp trong ba ngày qua. Chỉ số VNI không duy trì được sắc xanh đầu phiên và đóng cửa trong sắc đỏ tại ngưỡng 414,5 điểm, giảm 0,5 điểm (0,1%). Chỉ số HNI cũng mất 0,3 điểm (0,4%) đóng cửa tại ngưỡng 69,2 điểm.