Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 31-05-2012 - Thị trường giảm điểm trong tháng năm

Thị trường kiểm tra ngưỡng hỗ trợ, các nhà đầu tư đứng ngoài cuộc. Nguy cơ vỡ nợ hỗn loạn và việc Hy Lạp có thể rút khỏi EU tiếp tục gây ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý thị trường toàn thế giới. Mặc dù thị trường châu Âu hôm nay tăng điểm nhưng nhìn chung tháng năm vẫn là tháng khó khăn đối với tất cả các thị trường trên toàn thế giới. Tại thị trường Việt Nam, chỉ số VNI giảm 9,3% và chỉ số HNI giảm 7,3% trong tháng năm.