Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 31-05-2011 Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục mua ròng và áp lực bên bán giảm

Mặc dù cả 2 thị trường lại tiếp tục diễn biến trái chiều và VNIndex tăng chủ yếu nhờ các cổ phiếu vốn hóa lớn, chúng tôi thấy diễn biến thị trường tích cực hơn do mức độ biến động và áp lực bên bán đã giảm, ít nhất là ở tại sàn HCM.