Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 31-03-2020 - Đà tăng trong phiên sáng mất đi do thông báo các biện pháp cách ly xã hội của Chính phủ - HDB, PTB, PVD, VPB, STK

Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn và trung hạn duy trì ở mức Tiêu cực đối với tất cả các chỉ số chứng khoán. Ngoại trừ VN-Index đang có hỗ trợ ngắn hạn tại 660 điểm, các chỉ số còn lại đều không có ngưỡng hỗ trợ rõ ràng.Việc VN-Index đóng cửa tháng 3 phía dưới mốc 690 điểm (hỗ trợ trên đồ thị tháng) đã cho thấy khả năng chỉ số này tiếp tục có xu hướng giảm trong tháng 4 về hỗ trợ tiếp theo tại 550-580 điểm.