Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 31-03-2016 - VNI phá vỡ ngưỡng hỗ trợ 565 điểm khi kết thúc tháng 3 - HPG, FPT, REE

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể sẽ kiểm định các mức hỗ trợ 560 của chỉ số VN-Index và 79.0 của chỉ số HNX-Index. Theo mô hình giá, chúng tôi đánh giá mức thấp nhất trong nhịp điều chỉnh của chỉ số VN-Index có thể là 558 cho nên nếu đồ thị giá của chỉ số VN-Index nhanh chóng hồi phục khi giảm về vùng giá 558 – 560 trong những phiên tới thì nhiều khả năng xu hướng giảm ngắn hạn có thể sẽ kết thúc.