Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 30-12-2019 - Nhóm ngân hàng giúp thị trường tăng điểm - QNS, MSN

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu kỹ thuật ngắn và trung hạn của VNSmallcap chuyển xuống trạng thái Tiêu cực. Ngược lại, VNMidcap và HNX-Index đang có trạng thái ngắn hạn ở mức Trung tính còn VN-Index và VN30 duy trì ở trạng thái Tích cực. Dự báo trong phiên ngày mai, thị trường sẽ tiếp tục có sự phân hóa. VNSmallcap sau khi kiểm định vùng hỗ trợ tại 775-780 điểm có thể sẽ hồi phục nhất định trở lại. Trong khi đó, VN-Index, VN30 và VNMidcap có thể sẽ tăng điểm để kiểm định các ngưỡng cản phía trên,