Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 30-05-2016 - Sửa đổi nới lỏng Thông tư 36 tạo đà tăng cho thị trường - TCM, DRC, DQC

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể sẽ tiếp tục hướng về các vùng kháng cự 615 – 620 của chỉ số VN-Index và 81.5 – 82.0 của chỉ số HNX-Index. Theo hệ thống chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi đánh giá thị trường sẽ tiếp tục nhịp hồi phục kỹ thuật và dòng tiền có thể sẽ tiếp tục hướng về nhóm cổ phiếu Midcaps và Smallcaps. Đồng thời, chúng tôi cho rằng đồ thị giá có thể sẽ biến động hẹp tại các vùng kháng cự trên và dòng tiền chưa hoàn toàn rút khỏi thị trường