Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 30-01-2018 - Thị trường tăng nhẹ với thanh khoản lớn - BID, HDB, VJC, VRE, DRC, DQC, FPT, MSN, NKG, PVS, QNS, REE

Quan điểm kỹ thuật: Chỉ số VNMidcap bật tăng mạnh, vượt qua mốc đỉnh cũ để thiết lập mốc cao mới trong lịch sử còn VNSMallcap cũng đóng cửa phía trên đường MA20 với cấu trúc tăng giá Piercing line, gợi ý về khả năng tiếp tục tăng điểm trong ngắn hạn tại nhóm này. Trong khi đó, các chỉ số chủ chốt như VN-Index, VN30 hay HNX-Index dù vẫn đang giữ tín hiệu Tích cực nhưng sự phân hóa đã tăng mạnh lên giữa các cổ phiếu dẫn dắt, cho thấy đà tăng sắp tới, nếu có, cũng không đáng kể.