Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 30-01-2015 - Các cổ phiếu ngân hàng kéo thị trường đi xuống - Thủ tướng phê duyệt dự trữ 1-1,5 triệu tấn trong năm 2015 - MSN, PDR, PLC, MWG

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể tích lũy quanh đường trung bình SMA20 (tức là mức 570 của chỉ số VN-Index và 85.0 của chỉ số HNX-Index) trong các phiên giao dịch đầu tuần tới. Đồng thời, các chỉ báo trạng thái xu hướng và khối lượng giao dịch vẫn tiếp tục suy yếu cho nên chiến lược thích hợp cho giai đoạn này là tích lũy cổ phiếu ở vùng giá thấp tại các mức hỗ trợ.