Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 3-9-2013 - Blue chip khiến VNI giảm về cuối phiên – REE mua 10% cổ phần TDW

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng mức độ rủi ro vẫn còn rất cao, hai chỉ số giao dịch gần các mức kháng cự mạnh trong ngắn hạn cho nên hai chỉ số có thể tiếp tục đi ngang với các phiên tăng giảm đan xen trong vài phiên tới. Chỉ báo tâm lý nhà đầu tư vẫn ở mức bi quan và các chỉ báo xung lượng giao dịch trong vùng quá bán ở hầu hết các mã cổ phiếu trên hai sàn cho nên hai chỉ số vẫn có thể có nhịp hồi nhẹ trong vài phiên tới, nhưng đây là cơ hội cho các nhà đầu tư có tỷ lệ cổ phiếu cao.