Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 29-8-2013 - Khối ngoại bán – Cập nhật GAS

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi nhận thấy xu hướng tăng trung hạn đang có dấu hiệu rủi ro lớn khi các vùng hỗ trợ trung hạn đang có tín hiệu xâm phạm. Nếu áp lực giảm giá tiếp tục diễn ra và phá vỡ vùng hỗ trợ mạnh 466 – 470 của chỉ số VN-Idex kèm khối lượng trên mức trung bình 44 triệu cổ phiếu/phiên thì chúng tôi sẽ hạ mức xu hướng trung hạn từ TRUNG TÍNH xuống GIẢM.