Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 29-12-2016 - Thị trường tăng nhẹ nhờ VNM - MWG

Quan điểm kỹ thuật: Các chỉ số tiếp tục có phiên biến động nhẹ với thanh khoản ở mức trung bình. VN-Index tăng từ đầu phiên và giảm nhẹ đà tăng sau khi chạm ngưỡng MA10. Các chỉ số khác cũng đóng cửa sát các ngưỡng kháng cự ngắn hạn. Tín hiệu ngắn hạn của các chỉ số vẫn không có sự thay đổi. VN30 duy trì xu hướng Tích cực và đang dần tiệm cận ngưỡng kháng cự trung hạn của đường MA200 tại 628 điểm.