Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 29-12-2015 - Các mã tài chính giúp TT tăng mạnh - PVD

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể sẽ duy trì đà hồi phục và kiểm định vùng 580 của chỉ số VN-Index và 79.5 của chỉ số HNX-Index. Đồng thời, dòng tiền ngắn hạn tỏ ra khá yếu cho nên các nhà đầu tư cần thận trọng vì dễ xảy ra các nhịp “bulltraps”. Điểm tích cực chúng tôi nhận thấy là rủi ro ngắn hạn tiếp tục sụt giảm mạnh và dần mở ra cơ hội giải ngân mạnh trở lại, đặc biệt chỉ số VN-Index có thể sẽ bước vào giai đoạn biến động mạnh theo chiều hướng tích cực.