Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 29-11-2013 - Thị trường đi ngang – PGS, PGD và CNG: KQLN Quý 3

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể giảm về vùng hỗ trợ 502 của chỉ số VN-Index và 63.5 của chỉ số HNX-Index trong tuần giao dịch tới. Ngoài ra, trạng thái phân kỳ giảm giá vẫn hình thành ở nhóm cổ phiếu Midcaps và Smallcaps tăng nóng cho nên các nhà đầu tư chưa nên mở lại vị thế mua mới ở hai nhóm cổ phiếu nay sau các khuyến nghị bán trước đó của chúng tôi.