Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 29-10-2018 - Thị trường chạm mức thấp nhất 11 tháng qua - DPM, KDH, MSN, PC1, PVT, REE

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu kỹ thuật ngắn và trung hạn vẫn tiếp tục duy trì ở mức Tiêu cực với tất cả các chỉ số. Ngưỡng kháng cự MA5 của VN-Index, VN30 và HNX-Index đang lần lượt nằm tại 910 điểm, 895 điểm và 102,5 điểm. Dự báo, thị trường có thể xuất hiện phiên hồi phục vào ngày mai do trạng thái bán quá mức, kết hợp với lực cầu tại nhóm vốn hóa lớn có thể được thúc đẩy bởi ngưỡng hỗ trợ 870 điểm của VN30. Theo đó, các ngưỡng kháng cự MA5 nói trên của những VN-Index, VN30 và HNX-Index có thể