Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 29-10-2014 - Tâm lý TT cải thiện - Bốn NHQD giảm lãi suất trung-dài hạn - KDC - DRC - Giới thiệu VHC

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng áp lực bán có thể gia tăng tại các vùng kháng cự 595 của chỉ số VN-Index và 87.0 của chỉ số HNX-Index. Đồng thời, khối lượng giao dịch vẫn còn duy trì ở mức thấp và sụt giảm trong phiên tăng điểm cho thấy nhịp hồi chưa thực sự bền vững và khả năng đà giảm vẫn còn tiếp diễn.