Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 29-08-2019 - VNI tăng nhẹ sau khi bứt phá vào cuối phiên - CII, DPM, GTN, PC1

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn của VN-Index vẫn duy trì ở mức Tiêu cực với kháng cự MA10, MA20 nằm tại vùng 979-984 điểm, đồng pha với tín hiệu của HNX-Index. Tín hiệu của VN30 duy trì ở mức Trung tính, giống như tín hiệu của VNSmallcap, trong khi đó, tín hiệu ngắn hạn của VNMidcap tạm thời cải thiện lên mức Tích cực.