Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 29-07-2019 - Thị trường tăng điểm với VCB dẫn dắt - Thặng dư thương mại - CPI - PVD, FRT, NLG, BID, GTN, HPG, PVS, REE, SAB, TCB

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu kỹ thuật của thị trường đã có sự phân hóa khá rộng. HNX-Index, VNMidcap và VNSmallcap đã chuyển trạng thái kỹ thuật ngắn hạn sang Tiêu cực, phản ánh sự thận trọng chung của thị trường. Ngược lại, VN-Index và VN30 vẫn giữ được những tín hiệu ngắn hạn Tích cực trong nỗ lực điều tiết của một “bàn tay vô hình” nào đó. Dự báo, với 2 phiên kiểm định tương đối thành công hỗ trợ MA100 tại 887 điểm, chỉ số VN30 có thể sẽ tăng vào ngày mai để kiểm định kháng cự trung hạn