Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 29-06-2020 - Thị trường giảm xuống mức thấp nhất trong 6 tuần qua do số liệu GDP - GDP - CPI - DHG, MSN, STK, KBC, SSI, VEA, VJC

Quan điểm kỹ thuật: VNSmallcap là chỉ số duy nhất giữ tín hiệu kỹ thuật Trung hạn ở mức Tích cực khi hỗ trợ MA200 tại 744 điểm chưa bị phá vỡ. HNX-Index, VNMidcap đã chuyển tín hiệu Trung hạn xuống mức Trung tính, tương đồng với tín hiệu VN-Index và VN30. Dự báo trong phiên ngày mai, ngưỡng hỗ trợ MA50 ngày của VN-Index, VN30 tại 827 điểm và 768 điểm hay hỗ trợ MA200 ngày của VNSmalcap có thể thúc đẩy lực cầu, giúp thị trường có một phiên giao dịch hồi phục.