Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 29-06-2015 - Các mã ngân hàng tăng trở lại với KLGD thấp - Nghị định 60 - GDP quý 2 - VIC

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể sẽ tiếp tục hồi phục và áp lực bán có thể gia tăng trong phiên tới. Đồng thời, chỉ báo dòng tiền và chỉ báo tâm lý tiếp tục suy yếu cho thấy nhà đầu tư vẫn còn rất bi quan với diễn biến hiện tại và thị trường dễ xuất hiện các nhịp “bulltraps”. Ngoài ra, chúng tôi vẫn duy trì quan điểm rủi ro ngắn hạn vẫn còn rất lớn và thị trường có thể xuất hiện trạng thái phân hóa trong các nhịp điều chỉnh giảm