Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 29-05-2014 - Chốt lời trên các mã nhỏ và vừa - KDC hoàn tất việc phát hành riêng lẻ

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày mai, vùng hỗ trợ gần nhất của hai chỉ số là 547 của chỉ số VN-Index (chỉ số này còn khoảng trống tăng giá gần nhất là 553) và 75.5 của chỉ số HNX-Index. Đồng thời, nhóm cổ phiếu đầu cơ đã có ba phiên điều chỉnh liên tiếp và giảm về gần các vùng hỗ trợ gần nhất cho nên chúng tôi cho rằng lực bán có thể sẽ suy yếu dần trong phiên giao dịch ngày mai.