Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 29-04-2020 - Vietnam Today - Chỉ số VN-Index tăng nhẹ, tăng 16,1% trong tháng 4 - CPI - VHC, ACV, BID, CII, GEX, GMD, HDB, HVN, KDH, MSN, MWG, NVL, PC1, POW, PVD, REE, SAB, TCB, TLG, VIC, VNM, NLG

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn duy trì ở mức Trung tính với VN-Index, VN30 và HNX-Index và ở mức Tích cực đối với VNMidcap và VNSmallcap. Tín hiệu kỹ thuật Trung hạn của VNMidcap cũng vừa tạm được cải thiện lên mức Trung tính, tương đồng với tín hiệu của VNSmallcap.