Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 29-03-2019 - Thị trường giảm điểm với ảnh hưởng từ VHM, VN-Index tính chung quý 1 tăng 9,9% - GDP - CPI - ACV/AST/VJC/HVN, GTN, MSN, POW, SAB, VRE, FPT, HPG, REE

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn vẫn duy trì ở mức Tiêu cực tại các chỉ số chủ chốt với ngưỡng hỗ trợ MA5 và dải Bollinger dưới của VN-Index, VN30 và HNX-Index đang lần lượt nằm tại 970-975 điểm, 895-900 điểm và 107 điểm. Dự báo, nhiều khả năng thị trường sẽ có xu hướng giảm trong phiên giao dịch tới để các chỉ số chủ chốt kiểm định các hỗ trợ nói trên. Kịch bản xấu hơn sẽ xảy ra nếu VN-Index phá vỡ (tính theo điểm số đóng cửa) mốc 970 điểm, theo đó, chỉ số này