Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 29-03-2017 - Thị trường tăng nhẹ, số liệu GDP kém tích cực ảnh hưởng đến tâm lý đầu tư - DRC

Quan điểm kỹ thuật: Các tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn vẫn duy trì trạng thái tích cực, tuy nhiên tín hiệu này đang có nguy cơ diễn biến xấu đi khi mà những VN-Index, VN30 và HNX-Index đều đóng cửa phía dưới đường MA5 ngày, đang lần lượt nằm tại 721, 690 và 91 điểm. Điều này cũng phần nào gia tăng thêm xác suất đảo chiều của cấu trúc Evening star phát ra trước đó.